Mogelijk gemaakt door:


Index - T -

- S - - U -Tracheostoma verzorgen

Transfer houding volgens Fowler

Transfer in bed

Transfer naar zittende en half zittende houding

Transfer uit bed

Transfer van buikligging naar zijligging

Transfer van rugligging naar zijligging

Transfer van zijligging naar buikligging
  

De op deze website getoonde instructiefilms zijn auteurs rechtelijk beschermd.
Het maken van kopieën en verspreiden ervan naar andere sites is strafbaar.

Heeft u te maken gehad met oneigenlijk gebruik.

Waarschuw dan:
info@instructivity.nl