Mogelijk gemaakt door:


Index - S -

- R - - T -Scheren van een man, electrisch

Scheren van een man, nat

Steriele handschoenen aan- en uittrekken

Stoma verzorgen, dubbel systeem

Stoma verzorgen, eendelig systeem
 

De op deze website getoonde instructiefilms zijn auteurs rechtelijk beschermd.
Het maken van kopieën en verspreiden ervan naar andere sites is strafbaar.

Heeft u te maken gehad met oneigenlijk gebruik.

Waarschuw dan:
info@instructivity.nl