Mogelijk gemaakt door:


DisclaimerAlgemeen
Het onderstaande is van toepassing op de website van INSTRUCTIVITY.
Door de informatie op de website te gebruiken stemt u in met de disclaimer.


Privacy verklaring
U kunt de website van INSTRUCTIVITY bezoeken zonder ons mede te delen
wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen.
Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben
om bijvoorbeeld met u te corresponderen danwel een inschrijving voor
bijvoorbeeld de nieuwsbrief te verwezenlijken.
Wij streven ernaar u dat ten alle tijden te laten weten voordat wij
persoonlijke informatie via het internet verzamelen.
Verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden
verkocht of ter beschikking gesteld.
Dit behoudens zeer speciale omstandigheden,
bijvoorbeeld indien dit wettelijk vereist wordt.
U kunt, zonder opgaaf van redenen, op ieder gewenst
moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Ondanks de zorgvuldigheid bij de samenstelling van de inhoud van deze website,
dragen de auteurs van INSTRUCTIVITY geen enkele verantwoordelijkheid
en/of aansprakelijkheid voor schade, op welke manier dan ook,
die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van de inhoud van de instructiefilms,
het gebruik of interpretatie van de teksten, de voice-over en audiovisuele beelden.

Raadpleeg bij twijfel een deskundig, bekwaam en bevoegd persoon!

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten.
De op deze website getoonde instructiefilms zijn auteurs rechtelijk beschermd
en eigendom van INSTRUCTIVITY of van derden welke met toestemming
dit beeldmateriaal beschikbaar hebben gesteld aan INSTRUCTIVITY.
Het vermenigvuldigen in wat voor vorm dan ook is strafbaar en
alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van INSTRUCTIVITY.

Verspreiding naar andere sites is strafbaar.


Denkt u te maken te hebben met oneigenlijk gebruik.

Neem dan contact met ons op:
Klik hier


De op deze website getoonde instructiefilms zijn auteurs rechtelijk beschermd.
Het maken van kopieën en verspreiden ervan naar andere sites is strafbaar.

Heeft u te maken gehad met oneigenlijk gebruik.

Waarschuw dan:
info@instructivity.nl