Mogelijk gemaakt door:


Films index

- Terug -

Ademhaling observeren en registreren

Bed opmaken met een patient

Bed opmaken zonder patient

Blaas spoelen

Bloed afnemen door middel van een venapunctie

Bloeddruk meten

Eerste hulp bij arteriele bloeding

Eerste hulp bij botfracturen

Eerste hulp bij veneuze bloeding

Externe of condoom katheter aanbrengen

Gebit reinigen

Gebitsprothese reinigen

Handen wassen

Haren wassen op bed

Hartfrequentie observeren en registreren

Hechtingen verwijderen

Injecteren, intramusculair

Injecteren, subcutaan

Keelholte uitzuigen

Klysma toedienen, hoogopgaand

Klysma toedienen, kant en klaar

Lichaamsgewicht meten

Lichaamslengte meten

Lichaamstemperatuur opnemen

Maagkatheter inbrengen

Maagkatheter verwijderen

Mediacatie toedienen, per inhalatie

Medicatie toedienen, per os

Medicatie toedienen, rectaal

Medicatie toedienen, vaginaal

Mondholte verzorgen

Nagels van de hand verzorgen

Nagels van de voet verzorgen

Neusdruppels toedienen

Ondersteek geven

Oog verzorgen met deppers

Oog verzorgen, poets en bezemmethode

Oogdruppels toedienen

Oordruppels toedienen

Parasieten verwijderen uit het haar

Parasieten verwijderen van de huid

Reanimeren

Scheren van een man, electrisch

Scheren van een man, nat

Steriele handschoenen aan- en uittrekken

Stoma verzorgen, dubbel systeem

Stoma verzorgen, eendelig systeem

Tracheostoma verzorgen

Transfer houding volgens Fowler

Transfer in bed

Transfer naar zittende en half zittende houding

Transfer uit bed

Transfer van buikligging naar zijligging

Transfer van rugligging naar zijligging

Transfer van zijligging naar buikligging

Urinaal aanleggen

Urinekatheter inbrengen bij een man

Urinekatheter inbrengen bij een vrouw

Urinekatheter verwijderen

Urineschuitje bij een vrouwelijke patient

Voeding toedienen bij een platliggende patient

Wasbeurt op bed geven

Wonddrain verwijderen

Wonddrain verzorgen

Wondverzorging, droog

Wondverzorging, nat

Zuurstof toedienen


De op deze website getoonde instructiefilms zijn auteurs rechtelijk beschermd.
Het maken van kopieën en verspreiden ervan naar andere sites is strafbaar.

Heeft u te maken gehad met oneigenlijk gebruik.

Waarschuw dan:
info@instructivity.nl