Mogelijk gemaakt door:


Index - M -

- L - - N -Maagkatheter inbrengen

Maagkatheter verwijderen

Mediacatie toedienen, per inhalatie

Medicatie toedienen, per os

Medicatie toedienen, rectaal

Medicatie toedienen, vaginaal

Mondholte verzorgen
 

De op deze website getoonde instructiefilms zijn auteurs rechtelijk beschermd.
Het maken van kopieën en verspreiden ervan naar andere sites is strafbaar.

Heeft u te maken gehad met oneigenlijk gebruik.

Waarschuw dan:
info@instructivity.nl