Mogelijk gemaakt door:


Index - E -

- D - - F -Eerste hulp bij arteriele bloeding

Eerste hulp bij botfracturen

Eerste hulp bij veneuze bloeding

Externe of condoom katheter aanbrengen
  

De op deze website getoonde instructiefilms zijn auteurs rechtelijk beschermd.
Het maken van kopieën en verspreiden ervan naar andere sites is strafbaar.

Heeft u te maken gehad met oneigenlijk gebruik.

Waarschuw dan:
info@instructivity.nl